Rola Stanów Zjednoczonych w rozwoju Polskiej gospodarki handlowej po 1989 roku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp………3

Rozdział 1
Teoretyczna problematyka handlu międzynarodowego

1.1. Definicja handlu międzynarodowego……… 6
1.2. Znaczenie handlu międzynarodowego dla współczesnej gospodarki ………11
1.3. Wpływ polityki na handel międzynarodowy ………16


Rozdział 2
Znaczenie handlu międzynarodowego dla rozwoju Polski w latach 1989-2008

2.1. Sytuacja gospodarcza Polski w latach 1989-1990……… 23

2.2. Polski eksport i import……… 26
2.2.1. Towary eksportowe, kierunki eksportu ………26
2.2.2. Potrzeby importowe ………29
2.3.3. Bilans płatniczy Polski ………32
2.3. Wpływ polityki na wymianę handlową Polski ………34


Rozdział 3
Rola Stanów Zjednoczonych w rozwoju polskiego handlu w latach 1989-2008

3.1. Stosunki polityczne Polska-USA i ich wpływ na decyzje gospodarcze ………38
3.2. Polsko-amerykańskie relacje handlowe w okresie 1989-2008………. 43

3.3 Wpływ amerykańskiego sektora prywatnego na rozwój polskiego handlu……… 47


Zakończenie ………53
Bibliografia……… 56
Spis tabel i rysunków……… 60

Oceń