Rola swietlicy srodowiskowej w opiniach rodziców dzieci wczesnoszkolnych.

Wstęp

Rozdzial I
Rola i zadania swietlicy srodowiskowej w spolecznosci lokalnej w świetle literatury przedmiotu

1.1. Historia swietlic srodowiskowych
1.2. Funkcje, zadania oaz wpływ swietlicy srodowiskowej
1.3. Organizacja pracy oraz metody prowadzenia zajęć
1.4. Opiekun swietlicy srodowiskowej
1.5. Rola swietlicy w srodowisku lokalnym


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Cel i przedmiot badan
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.4. Charakterystyka badanej zbiorowosci


Rozdzial III
Podsumowanie wyników badan i wnioski koncowe

3.1. Spedzanie czasu wolnego przez dzieci w swietlicy srodowiskowej zdaniem badanej grupy
3.2. Pomoc opiekuna swietlicy srodowiskowej zdaniem badanych rodziców.
3.3. Wpływ swietlicy srodowiskowej na rozwój emocjonalno- poznawczy w opiniach badanej grupy
3.4. Co wpływa na to, ze dzieci chetnie spedzaja czas wolny w swietlicy srodowiskowej zdaniem badanych rodziców


Zakończenie
Streszczenie
Bibliografia
Aneks
Spis wykresów

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>