Propozycja rozwiązań visual merchandisingu na przykładzie sklepu odzieżowego 'XYZ’ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 0 Przez administrator

Wstęp……….4

Rozdział 1
Visual merchandising jako narzędzie komunikacji z klientem.

1.1. Definicja merchandisingu i znaczenie visual merchandisingu……….5
1.1.1. Cele i funkcje merchandisingu……….8
1.1.2. Instrumenty merchandisingu……….10
1.1.3. Znaczenie wizualnego merchandisingu……….12
1.1.4. Osoba na stanowisku wizualnego merchandisingu……….14
1.2. Składowe części visual merchandisingu……….17
1.2.1. Reklama wizualna i grafika……….18
1.2.2. Manekiny……….20
1.2.3. Rekwizyty i materialy POP……….23
1.3. Technika wykorzystania elementów atmosfery sklepu……….25
1.3.1. Magia kolorystyki……….25
1.3.2. Myzuka……….30
1.3.3. Oświetlenie……….32
1.3.4. Zapach……….35

Rozdział 2
Działalność sklepu „XYZ”.

2.1. Historia działalności sklepu „XYZ”……….37
2.2. Organizacja działalności sklepu „XYZ” ……….41
2.3. Analiza otoczenia konkurencyjnego……….45
2.4. Wyposażenie wykorzystywane w sklepie „XYZ”……….48
2.5. Sposób aranżacji działu męskiego w sklepie „XYZ”……….55

Rozdział 3
Projekt układu ściany ekspozycyjnej męskiego działu dla sklepu „XYZ”.

3.1. Cel projektu……….60
3.2. Aranżacja ściany ekspozycyjnej dla męskiego działu……….61
3.3. Prognozowane koszty na projektowania ściany ekspozycyjnej i harmonogram planowania wprowadzenia działań……….75

Zakończenie……….76
Bibliografia……….77
Netografia……….78
Spis rysunków……….79
Spis zdjęć……….81
Spis tabel……….82
Spis diagram……….83

Wstęp

Rozdział I
Naród bez państwa

1.1. Geneza powstania narodu izraelskiego
1.2. Diaspora żydowska
1.3. Migracja do Europy Wschodniej
1.4. Chasydyzm
1.5. Haskala


Rozdział II
Syjonizm

2.1. Emancypacja Żydów europejskich
2.2. Teodor Herzl i Maks Nordau
2.3. Początki ruchu syjonistycznego
2.4. Koncepcja państwa żydowskiego według Teodora Herzla
2.5. Działalność Herzla w Ruchu Syjonistycznym


Rozdział III
Droga do niepodległego państwa

3.1. Alije
3.2. David Ben Gurion
3.3. Stosunki arabsko – żydowskie
3.4. Pierwsza wojna


Rozdział IV
Syjonizm we współczesnym Izraelu

4.1. Ustawy Zasadnicze Izraela
4.2. Niepodległe państwo Izrael
4.3. Nurty w systemie partyjnym Izraela
4.4. Powstanie i ewolucja głównych partii Izraela
4.5. Dwudziesty Kneset


Zakończenie
Bibliografia

Oceń