Rola zabawki w przygotowaniu dziecka 6 letniego do szkoly.

Wstęp

Rozdzial I.
Wychowawcza i poznawcza rola zabawki świetle literatury……….5

1. Rys historyczny zabawki.
2. Zabawka jako narzedzie zabawy.
3. Wszechstronna rola zabawki w rozwoju dziecka.
a) Wychowawcza rola zabawki.
b) Poznawcza rola zabawki.
c) Ksztalcaca rola zabawki.
4. Rola zabawki w przygotowaniu dziecka do szkoly w świetle literatury.


Rozdzial II.

Metodologia badan i sposób ich przeprowadzania………….22

1. Termin i zakres badan.
2. Cel badan i hipotezy badawcze.
3. Metody, techniki i narzedzia badawcze.
4. Charakterystyka badanego srodowiska.
5. Organizacja i przebieg badan.


Rozdzial III.

Analiza i ocena materialu badawczego………….52Zakończenie i wnioski.
Bibliografia.
Aneksy.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>