Rola zabawy wpoglebianiu rozwoju społecznego dziecka w wieku wczesnoszkolnym.

 


Wstęp…….6

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy pracy

1.1. Definicje i teorie zabawy……. 8
1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw …….17
1.3. Funkcje zabawy …….24
1.4. Zabawa w rozwoju dziecka …….27
1.5. Możliwościzastosowania gier i zabaw w edukacji wczesnoszkolnej……. 32
1.6. Definicja rozwoju …….37


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan……. 41
2.2. Problemy badawcze …….42
2.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……. 43
2.4. Opis terenu badan i charakterystyka badanej zbiorowosci……. 45


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Gry i zabawy w opinii badanych nauczycieli ze szkoly Podstawowej XYZ …….49
3.2. Gry i zabawy w opinii badanych rodziców dzieci Szkoly Podstawowej w XYZ……. 55


Podsumowanie …….64
Bibliografia …….67
Spis schematów, tabel, wykresów …….70
Aneks …….71

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>