Rola zajęć terenowych w rozwoju dziecka szescioletniego.


Wstęp………..4

Rozdzial I.
Istota zajęć przedszkolnych i ich znaczenie.

1.1. Cele prowadzenia zajec………..5
1.2. Rodzaje i metody prowadzenia zajec………..6
1.3. Organizacja zajec………..7


Rozdzial II.
Zajecia w terenie a promocja zdrowia fizycznego w okresie przedszkolnym.

2.1. Edukacja zdrowotna dzieci w wieku przedszkolnym………..8
2.2. Zielone przedszkola i szkoly………..11


Rozdzial III.
Realizacja tresci edukacji ekologicznej i przyrodniczej w czasię zajęć w terenie.

3.1. Ksztalcenie przyrodnicze w czasię zajęć w terenie………..14
3.2. Edukacja ekologiczna dzieci w wieku przedszkolnym………..16


Rozdzial IV.
Wpływ zajęć terenowych na wszechstronny rozwój dziecka.

4.1. Zajecia w terenie a rozwój poznawczy dziecka………..19
4.2. Wpływ zajęć terenowych na przezycia emocjonalne i estetyczne dziecka………..21


Rozdzial V.
Metodologia badan wlasnych.

5.1. Cel i przedmiot badan………..23
5.2. Problemy i hipotezy badawcze………..24
5.3. Zmienne i wskazniki………..26
5.4. Metody, techniki i narzedzia badan………..27
5.5. Charakterystyka badanej grupy………..28
5.6. Organizacja, teren i przebieg badan………..29


Rozdzial VI.
Rola zajęć terenowych w procesię wychowawczym przedszkola w świetle badan wlasnych

6.1. Wpływ ruchowych zajęć terenowych na sprawnosc fizyczna………..29
6.2. Rola zajęć terenowych w edukacji dziecka………..30
6.3. Rola zajęć w terenie w ksztaltowaniu postaw dziecka wobec swiata………..31
6.4. Moje doswiadczenia w prowadzeniu zajęć w terenie………..33
6.5. Zakończenie i wnioski………..44


Bibliografia………..46
Aneks
Streszczenie
Slowa kluczowe


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>