Rolnicze zanieczyszczenia srodowiska glebowego i wodnego.


Wstęp ………..3

Rozdzial I.
Przeglad literatury

1.1. Zanieczyszczenia gleby ……….. 5
1.2. Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych ……….. 9
1.3. Rolnicze zanieczyszczenia (rodzaje zanieczyszczen) ……….. 15
1.4. Zanieczyszczenia rolnicze gleby (nawozy, pestycydy) ……….. 18
1.5. Zanieczyszczenia rolnicze wód ………..23

Rozdzial II.
Charakterystyka gminy XYZ

2.1. Powierzchnia, polozenie……….. 28
2.2. Demografia……….. 29
2.4. Zasoby i róznorodnosc przyrodnicza obszaru Gminy XYZ……….. 31
2.5. Ochrona srodowiska na terenie gminy……….. 32

Rozdzial III.
Rolnictwo w gminie XYZ

3.1. Glówny kierunek rolnictwa gminy XYZ ………..37
3.2. Ilosc gospodarstw rolnych i ich srednia powierzchnia……….. 38
3.3. Stosowane nawozy NPK i ich dawki ………..39
3.4. Przechowywanie nawozów organicznych oraz ich dawki i termin nawozenia (obornik, gnojowica)……….. 43
3.5. Stosowane pestycydy w rolnictwie……….. 46

Rozdzial IV.
Charakterystyka rolniczych zanieczyszczen gminy XYZ

4.1. Zanieczyszczenia gleb ………..47
4.2. Zanieczyszczenia wód………..50

Wnioski 53
Literatura ………..54
Wykaz tabel, wykresów……….. 58
Zalacznik ………..59

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>