Rozmiar bezdomnosci w mieście XYZ


Wstęp……… 3

Rozdzial I.
Bezdomnosc

1.1. Definicje bezdomnosci……… 4
1.2. Przyczyny bezdomnosci ………8
1.3. Rozmiar bezdomnosci ………14
1.4. Instytucje i organizacje wspierajace bezdomnych w mieście XYZ ………20

Rozdzial II.
Problemy metodologiczne

2.1. Przedmiot i cel badan……… 25
2.2. Metody i techniki badawcze……… 26
2.3. Organizacja terenu badan ………28

Rozdzial III. Rozmiar bezdomnosci w mieście XYZ – analiza dokumentów ………29

Podsumowanie
Wnioski koncowe………40

Bibliografia……… 44

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>