Rózne przejawy niepełnosprawności intelektualnej dzieci – Autyzm i FAS


Wstęp……….4

Rozdzial I
Autyzm w świetle literatury przedmiotu.

1.1. Autyzm jako choroba……….6
1.2. Przyczyny, diagnoza i terapia autyzmu……….13
1.3. Rola rodziny w życiu dziecka z autyzmem……….21
1.4. Edukacja dziecka autystycznego……….24


Rozdzial II
Alkoholowy zespół plodowy w świetle literatury przedmiotu.

2.1. Pojecie FAS. Kryteria diagnostyczne schorzenia……….32
2.2. Neuropsychologiczny profil dziecka z syndromem FAS……….39
2.3. Ciaza a picie alkoholu w świetle badan empirycznych ……….47
2.4. Dziecko z zespolem FAS w szkole……….50


Rozdzial III
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych.

3.1. Cel oraz przedmiot badan………. 64
3.2. Problemy badawcze……….65
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….69
3.4. Organizacja i przebieg badan……….74


Rozdzial IV
Sytuacja szkolna dziecka niepelnosprawnego intelektualnie w świetle wyników badan wlasnych.

4.1. Dziecko z FAS – studium przypadku……….76
4.1.1. Identyfikacja problemu……….76
4.1.2. Geneza i dynamika zjawiska……….77
4.1.3. Propozycje rozwiazania problemu……….88
4.2. Dziecko autystyczne – studium przypadku……….90
4.2.1. Identyfikacja problemu……….90
4.2.2. Geneza i dynamika zjawiska……….94
4.2.3. Propozycje rozwiazania problemu……….101


Zakończenie……….105
Bibliografia……….108
Aneks……….111


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>