Różnice kursowe w ujęciu bilansowym i podatkowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Podstawy prawne dotyczące przeliczania operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych

1.1 Ustawa o rachunkowości
1.2 Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych
1.3 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
1.4 Ustawa o podatku od towarów i usług


Rozdział 2
Rodzaje i przyczyny powstawania różnic kursowych

2.1 Kurs faktyczny, historyczny i średni NBP
2.2 Dodatnie i ujemne różnice kursowe
2.3 Zrealizowane i niezrealizowane różnice kursowe
2.4 Bilansowe i wynikowe różnice kursowe


Rozdział 3
Ustalanie różnic kursowych od wybranych transakcji

3.1 Faktura wystawiona w euro i zapłacona w walucie polskiej
3.2 Ustalenie różnic kursowych w przypadkach otrzymania zaliczki na poczet WDT
3.3 Kompensata należności i zobowiązań
3.4 Ustalanie różnic kursowych w związku z zagraniczną podróżą służbową pracownika


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Streszczenie

Oceń