Rozpoznawanie dzieci alkoholików w kl. V w srodowisku wiejskim.


Wstęp………3
Rozdzial I.
Problematyka badan w świetle literatury………5

1. Podstawowa terminologia dotyczaca tematu………5
2. Wpływ rodziny z problemem alkoholowym na zachowanie się dzieci………10
3. Rozpoznawanie dzieci alkoholików………21


Rozdzial II.
Cel i przedmiot badan………27

1. Cel i przedmiot badan………27
2. Problemy i hipotezy badawcze………28
3. Zmienne wskazniki doboru próby………30
4. Metody techniki i narzedzia badawcze………31
5. Teren, organizacja i przebieg badan………35
6. Charakterystyka badanej zbiorowosci………36


Rozdzial III.
Analiza wyników badan………38

1. Sytuacja rodzinna badanych dzieci………38
2. Zaburzenia zachowania badanych uczniów………43
3. Stosunek dzieci do alkoholu………50


Zakończenie………63
Bibliografia………65
Spis tabel………67
Spis rysunków………69
Spis rysunków………64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>