Rozwiązywanie problemów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej na przykładzie Polsk Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Rola inwestycji w gospodarce

1.1. Pojęcie i istota inwestycji………. 6
1.2. Podstawowe rodzaje inwestycji………. 9
1.3. Proces inwestycyjny i jego uczestnicy ……….12
1.4. Projekt inwestycyjny oraz ryzyko inwestycyjne ……….15

Rozdział 2
Klimat inwestycyjny a źródła finansowania inwestycji

2.3. Klimat inwestycyjny………. 19
2.2. Wewnętrzne źródła finansowania inwestycji………. 24
2.3. Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji………. 25

Rozdział 3
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w działalności inwestycyjnej

3.1. Istota bezpośrednich inwestycji zagranicznych ……….30
3.2. Rodzaje i formy inwestycji zagranicznych………. 32
3.3. Zagrożenia i bariery bezpośrednich inwestycji zagranicznych………. 35
3.4. Znaczenie Unii Europejskiej jako importera i eksportera BIZ ……….39

Rozdział 4
Badanie rozwiązywania problemów BIZ w Polsce w okresie 2012-2018

4.1. Atrakcyjność inwestycyjna Polski i jej klimat inwestycyjny ……….46
4.2. Dynamika i poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 2012-2018 ……….50
4.3. Wpływ BIZ na gospodarkę kraju ……….58
4.4. Rozwiązania dla tworzenia nowych warunków i polityki wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce………. 62

Zakończenie………. 67
Bibliografia ……….69
Spis rysunków i tabel ……….73

Oceń