Rozwijanie aktywnosci twórczej u dzieci przedszkolnychWstęp

Rozdzial 1
Problematyka aktywnosci twórczej w literaturze psychologiczno- pedagogicznej

1. Pojecie aktywnosci twórczej i jej odmiany
2. Podstawy aktywnosci dzieciecej- dziecko twórca
3. Rola nauczyciela w stymulowaniu aktywnosci twórczej dzieci


Rozdzial 2
Obserwacja pracy z dzieckiem aktywnym twórczo- projekt badan

1.Przedmiot i cel badan
2. Problemy i hipotezy
3. Zmienne i ich wskazniki
4. Metody, techniki
5. Teren i organizacja badan


Rozdzial 3
Rozwijanie aktywnosci twórczej w przedszkolu

1.Analiza zajęć edukacyjnych
1.1. Aktywnosc plastyczna
1.2. Aktywnosc muzyczna, ruchowa i werbalna w inscenizacjach
2. Atrakcyjność zajęć edukacyjnych w wypowiedziach dzieci


Zakończenie
Bibliografia


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>