Rozwijanie sprawnosci jezykowych dzieci w przedszkolu na przykładzie XYZ.

Wstęp…………5

Rozdzial I
Kompetencje jezykowe dziecka w wieku przedszkolnym.

1.1. Pojecie i istota kompetencji jezykowych…………7
1. 2. Rozwój psychofizyczny dziecka w okresie przedszkolnym……….9
1. 2. 1. Rozwój fizyczny…………9
1. 2. 2. Rozwój intelektualny…………10
1. 2. 3. Rozwój emocjonalny…………15
1. 2. 4. Rozwój spoleczny…………18
1. 3. Rozwój mowy dzieci do szóstego roku zycia…………20


Rozdzial II
Funkcje przedszkola w rozwoju kompetencji jezykowych dziecka.

2. 1. Kształtowanie pojęćdziecka w wieku przedszkolnym…………29
2. 2. Kształtowanie umiejetnosci jezykowych dziecka w wieku przedszkolnym…………30
2. 3. Stadium myslenia przedpojeciowego dzieci wg teorii Piageta…………33
2. 4. Czynniki rozwoju jezykowego dziecka…………35
2. 5. Cele i zadania ksztalcenia mowy i myslenia dziecka…………36
2. 6. Sposoby rozwijania mowy i myslenia dzieci w przedszkolu…………40


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych.

3. 1. Przedmiot i cel badan…………51
3. 2. Problemy i hipotezy badawcze…………52
3. 3. Metody, techniki i narzedzia badawcze…………56
3. 4. Organizacja i teren badan…………61


Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych.

4.1. Interpretacja wyników badan wlasnych…………63
4.2. Podsumowanie…………74


Zakończenie…………77
Bibliografia…………79
Zalaczniki…………83

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>