Rozwód a dziecko

 

Wstęp

Rozdzial I
Istota rozwodu

1.1. Historyczne spojrzenie na instytucje rozwodu
1.2. Definicje rozwodu
1.3. Orzeczenie rozwodu – tresc wyroku
1.4. Odrebnosc procesu rozwodowego
1.5. Rola mediacji


Rozdzial II
Negatywne i pozytywne przesłanki rozwodu

2.1.Przeslanki pozytywne
2.2. Przeslanki negatywne


Rozdzial III
Skutki prawne rozwodu

3.1. Orzeczenie o wladzy rodzicielskiej
3.2. Orzekanie o obowiazku alimentacyjnym
3.2. Orzeczenie o wspólnym mieszkaniu malzonków
3.3. Orzekanie o podziale majatku wspólnego


Rozdzial IV
Sytuacja psychologiczna dziecka podczas rozwodu rodziców

4.1. Rozwód w oczach dziecka i reakcje na rozwód
4.2. Etapy psychicznego przystosowywania się dziecka do rozwodu rodziców
4.3. Wpływ rozwodu na dziecko


Rozdzial V
Ochrona prawna dziecka

5.1. Dobro dziecka w prawie polskim
5.2. Kontakty rodziców z dzieckiem
5.3. Rola mediacji


Zakończenie
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>