Rozwój gospodarczy Niemiec po 1945 roku- ewolucja społecznej gospodarki rynkowej.


Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdzial 1.
Powojenna historia gospodarcza i polityczna Niemiec

1. Uwarunkowania historyczne obecnej postaci niemieckiej gospodarki i spoleczna gospodarka rynkowa
2. Niemiecka gospodarka od zakonczenia II wojny swiatowej do okresu zjednoczenia
3. Gospodarka zjednoczonych Niemiec

Rozdzial 2.
Niemcy w UE

1. Kwestia historyczna. Niemcy wobec budżetu UE i akcesji nowych krajów
2. RFN na tle krajów UE- przemiany proeuropejskie
3. Powiazania gospodarcze RFN z zagranica

Rozdzial 3.
Czynniki przewagi konkurencyjnej Niemiec

1. Pozycja konkurencyjna RFN w UE i miedzynarodowa konkurencyjnosc kraju
2. Niemiecka polityka innowacyjna
3. Zarys znaczenia kilku niemieckich przedsiebiorstw

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Oswiadczenie

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>