Rozwój i awans nauczyciela jako wyraz doskonalenia zawodowego.


Wstęp ……….4

Rozdzial I
Ksztalcenie nauczycieli i specyfika ich pracy.

1.1. Tendencje w ksztalceniu nauczycieli ……….6
1.2. Funkcje zawodowe nauczyciela ……….12
1.3. Charakter pracy pedagoga ……….19


Rozdzial II
Rozwój zawodowy i awans nauczycieli.

2.1. Specyfika rozwoju zawodowego nauczyciela ……….27
2.2. Ksztalcenie ustawiczne nauczyciela warunkiem nowoczesnej edukacji ……….30
2.3. Etapy awansu zawodowego ……….35

Rozdzial III
Metodologiczne zalozenia badan wlasnych.

3.1. Przedmiot i cele badan ……….40
3.2. Problemy badawcze ……….41
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze ……….44
3.4. Charakterystyka badanej grupy nauczycieli ……….47


Rozdzial IV
Uwarunkowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w świetle badan wlasnych.

4.1. Motywy wyboru profesji i poziom zadowolenie z pracy ……….53
4.2. Samoocena kompetencji dydaktycznych i wychowawczych ……….57
4.3. Stosunek badanych do potrzeby podwyzszania kwalifikacji ……….59
4.4. Preferowane formy i dziedziny doskonalenia zawodowego……….61
4.5. Czynniki stymulujace i ograniczenia w doskonaleniu zawodowym nauczycieli ……….66
4.6. Dynamika rozwoju zawodowego nauczycieli ……….71


Podsumowanie.
Wnioski z badan ……….74
Bibliografia ……….77
Spis wykresów ……….79
Zalacznik ……….81

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>