Rozwój informacji i promocji na terenie Biebrzanskiego Parku Narodowego.

 


Wstęp………….3

Rozdzial I.
Promocja i informacja turystyczna…………. 5

1.1. Promocja jako element marketingu mix
1.2. Cele i narzedzia promocji
1.2.1. Cele promocji
1.2.2. Narzedzia promocji
1.3. Istota informacji turystycznej i jej cechy
1.3.1. Istota informacji turystycznej
1.3.2. Cechy informacji turystycznej
1.3.3. Informacja turystyczna w województwie podlaskim
1.4. System informacji w turystyce

Rozdzial II.
Charakterystyka Biebrzanskiego Parku Narodowego (BPN)…………. 30

2.1. Polozenie i powierzchnia BPN
2.2. Ewolucja koncepcji ochrony bagien biebrzanskich
2.3. Zasoby srodowiska przyrodniczego
2.3.1. Flora
2.3.2. Zbiorowiska roslinne
2.3.3 Fauna
2.4. Realizacja funkcji turystycznej w BPN

Rozdzial III.
Rozwój systemu informacji i dzialan promocyjnych oraz ich efekty na terenie BPN…………. 51

3.1. Rozwój systemu informacji i dzialan promocyjnych na terenie BPN
3.2. Efekty dzialan promocyjnych i rozwoju systemu informacji

Zakończenie…………. 64
Bibliografia
Wykaz wykresów, tabel, map, rysunków
Zalaczniki…………. 66

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>