Rozwój spoleczny dzieci rozpoczynajacych nauke szkolna na podstawie badan przeprowadzonych

Rozdzial I.
Rozwój spoleczny dziecka w literaturze przedmiotu

1. Mechanizmy warunkujace rozwój spoleczny dziecka w rodzinie
2. Aspekty dojrzalosci szkolnej dziecka rozpoczynajacego …………..10.
2.1. Rozwój fizyczny i motoryczny …………..11.
2.2. Rozwój procesów poznawczych…………..14.
2.3. Rozwój emocjonalny…………..22.
2.4. Rozwój spoleczno-moralny ……………27.
3. Zaburzenia w rozwoju społecznym dziecka …………..32.
4. Metody badania rozwoju społecznego dziecka ……………45.


Rozdzial II.
Metodologia badan wlasnych

1. Przedmiot i cel badan ……………51.
2. Problemy i hipotezy badawcze………….. .52.
3. Zmienne i ich wskazniki ……………54.
4. Metody, techniki i narzedzia badawcze ……………56.
5. Charakterystyka badanej populacji i organizacja badan ……………59.
6. Analiza statystyczna materialu empirycznego ……………62.


Rozdzial III.
Rozwój spoleczny dziecka w świetle badan

1. Charakterystyka srodowiska rodzinnego badanych ……………64
2. Poziom rozwoju społecznego dzieci rozpoczynajacych nauke szkolna ……………68
3. Wpływ warunków srodowiskowych na poziom spoleczny dzieci ……………77.


Podsumowanie i wnioski ……………100.
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, wykresów i rycin

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>