Rozwój transportu lotniczego w Polsce 5/5 (3)

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wprowadzenie………3

Rozdzial I
Transport lotniczy jako jedna z glównych galezi transportu

Podrozdzial 1.1. Pojecie, podzial i rola transportu lotniczego………4
Podrozdzial 1.2. Infrastruktura transportu lotniczego………8
Podrozdzial 1.3. Srodki transportu lotniczego………12

Rozdzial II
Czynniki wplywajace na rozwój transportu lotniczego w Polsce w latach 2014-2019

Podrozdzial 2.1. Przepisy prawa dotyczace uslug lotniczych………19
Podrozdzial 2.2. Przystapienie Polski do transeuropejskiej sieci TEN-T………21
Podrozdzial 2.3. Rozwój infrastruktury portów lotniczych………23

Rozdzial III
Prognozy rozwoju transportu lotniczego w Polsce do roku 2030

Podrozdzial 3.1. Perspektywy rozwoju transportu lotniczego………24
Podrozdzial 3.2. Zasady i warunki konkurencji w transporcie lotniczym………29
odrozdzial 3.3. Zródla finansowania infrastruktury lotniczej………30

Podsumowanie………35
Bibliografia………36
Spis rysunków………38
Spis tabel………38

Oceń