Rozwój twórczosci plastycznej dzieci w mlodszym wieku szkolnym


Wstęp

Rozdzial 1.
Analiza literatury

1.1. Definicje twórczosci………. 5
1.2. Znaczenie sztuki dla wychowania………. 6
1.3. Rozwój twórczosci dziecka ……….7
1.4. Etapy rozwoju rysunku dzieciecego………. 7
1.5. Znaczenie inteligencji i sposobu myslenia w twórczosci………. 9
1.6. Kryteria postawy twórczej i ich zastosowania………. 9
1.7. Motywacja wewnetrzna i zewnetrzna dzieci………. 10
1.8. Wpływ szkoly i nauczyciela na aktywnosc twórcza………. 12


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych

2.1. Przedmiot i cel badan ……….15
2.2. Problematyka badawcza ……….15
2.3. Zmienne i wskazniki ……….16
2.4. Metody badan………. 17
2.5. Charakterystyka badanej grupy i terenu badan………. 19
2.5.1. Dobór badanej grupy ……….19
2.5.2. Charakterystyka terenu badan ……….19
2.5.3. Historia szkoly………. 20


Rozdzial 3.
Analiza i interpretacja wyników badan wlasnych

3.1. Ankieta dla nauczycieli………. 21
3.2. Arkusz obserwacyjny ……….24
3.3. Kwestionariusz skierowany do rodziców dziecka zdolnego ……….25
3.4. Skala Postaw Twórczych i Odtwórczych………. 26
3.5. Wnioski………. 33
3.5.1. Przebieg zajęć i wykształcenie nauczycieli………. 33
3.5.2. Znajomosc metod i technik pracy……….33
3.5.3. Rola nauczyciela i szkoly w rozwoju ucznia zdolnego………. 34
3.5.4. Znaczenie roli rodziców w rozwoju dzieci ……….35
3.5.5. Rozwój i poziom twórczosci dzieci………. 36


Zakończenie……….37
Bibliografia

 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>