Ruch sprawiedliwego handlu jako rodzaj pomocy dla krajów slabiej rozwinietych.


Wstęp ………….11

Rozdzial I.
Czym jest sprawiedliwy handel

1. Geneza Sprawiedliwego Handlu ………… 12
1.1. Idea ‚handlu zamiast pomocy’ na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ………… 14
1.2. Lata 60 – narodziny ‚sprawiedliwego’ podejscia do handlu miedzynarodowego ………… 19
1.3. Lata 70 – wzrost zainteresowania idea Sprawiedliwego Handlu ………… 23
1.4. Lata 80 – czas wolniejszego wzrostu gospodarczego i zmieniajacych się rynków ………… 24
1.5. Lata 90 – wzrastajace obroty handlowe …………27
1.6. Wyzwania dla Sprawiedliwego Handlu we wspólczesnym swiecie ………… 30
1.7. Sprawiedliwy Handel a Wspólnoty Europejskie ………… 31
1.8. Historia Sprawiedliwego Handlu………… 37
2. Podstawowe pojecia wystepujace w Ruchu Sprawiedliwego Handlu ………… 40
2.1. Istota Sprawiedliwego Handlu …………40
2.2. Wizja rynku miedzynarodowego w działalności Sprawiedliwego Handlu ………… 41
2.3. Definicja i cele Sprawiedliwego Handlu ………… 43
2.4. Porównanie Sprawiedliwego Handlu i handlu etycznego …………46
2.5. Typy aktywnosci w ramach Ruchu Sprawiedliwego Handlu …………48
2.6. Zasady i kryteria oceny sprawiedliwosci wymiany handlowej …………51
2.7. Metody działania uczestników Ruchu Sprawiedliwego Handlu …………54
2.8. Sprawiedliwa Cena………… 56
2.9. Jak dziala Sprawiedliwy Handel? …………58

Rozdzial II.
Struktura sprawiedliwego handlu

1. Struktura organizacyjna Sprawiedliwego Handlu …………73
2. Glówne organizacje Sprawiedliwego Handlu………… 78
3. Przyklady organizacji Ruchu Sprawiedliwego Handlu w krajach rozwinietych………… 93
4. Przyklady organizacji producentów produktów Sprawiedliwego Handlu w krajach Poludnia …………96

Rozdzial III.
Sprawiedliwy handel na swiecie

1. Struktura Sprawiedliwego Handlu w Europie………. 102
2. Struktura Sprawiedliwego Handlu w Ameryce Pólnocnej i Strefie Pacyfiku ……….126
3. Sprawiedliwy Handel w Polsce ……….130

Rozdzial IV.
Sprawiedliwy handel w praktyce

1. Sprawiedliwy Handel, a ochrona srodowiska naturalnego …………137
2. Sprawiedliwy Handel, a kobiety …………143
3. Dzialanie organizacji Sprawiedliwego Handlu na przykładzie Artisans du Monde we Francji …………147

Zakończenie………… 157
Bibliografia …………160
Aneks …………164

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>