Rynek kredytów hipotecznych w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych osób fizycznych w warunkach kryzysu finansowego na przykładzie BZ WBK S.A. w Warszawie


Wstęp……….1

Rozdzial I.
Źródła finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce

1.1. Polityka państwa i jego rola w zakresię rozwoju budownictwa mieszkaniowego………. 3
1.2. Bankowe i niebankowe źródła finansowania inwestycji ……….12
1.3. Uczestnicy rynku budownictwa mieszkaniowego………. 22

Rozdzial II.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce

2.1. Prawne i ekonomiczne aspekty funkcjonowania rynku kredytów hipotecznych………. 32
2.2. Rodzaje kredytów na budownictwo mieszkaniowe ……….45
2.3. Najwieksze banki udzielajace kredytów hipotecznych w Polsce………. 57
2.4. Rola posredników w finansowaniu inwestycji mieszkaniowych ………. 65

Rozdzial III.
Bank BZ WBK w Poznaniu na rynku kredytów hipotecznych w latach 2011-2012

3.1. Ogólna charakterystyka działalności kredytowej BZ WBK ……….75
3.2. Oferta i warunki udzielania kredytu hipotecznego w Banku BZ WBK dla osób fizycznych………. 85
3.3. Ocena zdolnosci kredytowej jako element decyzji o udzielaniu kredytu ……….92
3.4. Kredyt hipoteczny a ryzyko kredytowe banku ……….98

Rozdzial IV.
Nowe regulacje i perspektywy rozwoju rynku kredytów hipotecznych

4.1. Analiza SWOT systemu finansowania budownictwa mieszkaniowego w Polsce………. 106
4.2.Wpływ kryzysu finansowego na sytuacje rynku kredytów hipotecznych ……….111
4.3. Nowe regulacje prawne dotyczace kredytów hipotecznych w Polsce………. 116
4.4. Prognozy rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Polsce………. 122

Zakończenie ……….128
Bibliografia ……….130
0Spis rysunków………. 134
Spis tabel ……….135
Spis wykresów………. 137


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>