Rynek nieruchomości w latach 2010-2015


Wstęp……….2

Rozdzial I
Podstawowe informacje o nieruchomosci

1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4
1.2. Funkcje nieruchomosci……….14
1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18


Rozdzial II
Charakterystyka rynku nieruchomosci

2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23
2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27
2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30


Rozdzial III
Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015

3.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce……….35
3.2. Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015……….46
3.3. Prognozy na 2020 rok w nieruchomosciach……….53


Zakończenie……….70
Bibliografia……….72

Google:  , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,