Rynek ubezpieczen w Polsce i jego przeksztalcenia zwiazane z przystapieniem Polski do UE


Wstęp………3

Rozdzial I.
Rynek ubezpieczen w Polsce

1.1. Ogólna sytuacja na polskim rynku ubezpieczen ………5
1.2. Zmiany struktury portfela ubezpieczen………9
1.3. Zmiany koncentracji rynku ubezpieczen………11
1.4. Podsumowanie kształtowania się polskiego rynku ubezpieczen………15


Rozdzial II.
Dostosowania polskiego rynku ubezpieczen do wymagan Unii Europejskiej

2.1. Tworzenie unijnego prawa ubezpieczeniowego………18
2.2. Proces integracji polskiego rynku ubezpieczeniowego z rynkiem Unii Europejskiej………21
2.2.1. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej………31
2.2.2. Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym………34
2.2.3. Ustawa o posrednictwie ubezpieczeniowym………35
2.2.4. Ustawa o ubezpieczeniach obowiazkowych………37
2.3. Koszty wprowadzania zmian prawnych zwiazanych z unifikacja polskiego rynku ubezpieczen………39
2.4. Korzysci i zagrozenia zwiazane z unifikacja polskiego sektora ubezpieczeniowego………41


Zakończenie………43
Spis Literatury………45

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>