Rzecznik Praw Obywatelskich – jako organ państwowy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..6

Rozdział I
Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce – geneza, ustawowe kompetencje i zakres działania

1.1 Historia urzędu Ombudsmana – rozwój idei ………..8
1.2 Społeczno-polityczne tło wprowadzenia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce ………..12
1.3 Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich – pierwsze projekty, droga do realizacji idei……….. 13

Rozdział II
Rzecznik Praw Obywatelskich w świetle przepisów ustrojowych i organizacyjnych

2.1 Miejsce Rzecznika Praw Obywatelskich w systemie organów państwowych – w świetle Konstytucji ………..18
2.2 Rzecznik i jego zastępcy ………..21
2.3 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich……….. 22
2.4 Pełnomocnicy terenowi ………..24
2.5 Formalno-prawne zasady działania urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich ………..27

Rozdział III
Funkcjonalny wymiar działalności Rzecznika Praw Obywatelskich

3.1 Funkcja ochronna ………..34
3.2 Funkcja korekcyjna ………..38
3.3 Funkcja innowacyjna (kreacyjna……….. 40
3.4 Funkcja integracyjna ………..43
3.5 Funkcja interpretacyjna ………..45

Zakończenie ………..48
Bibliografia……….. 50

Oceń