Sadownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie.

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Wstęp ………2

Rozdzial I
Podstawy prawne funkcjonowania sadów wojskowych w latach 1944-55

1. Powolanie PKWN w Lublinie……… 4
2. Dekret o ustroju sadów wojskowych i prokuratury wojskowej z dnia 23 wrzesnia 1944 r……… 8
3. Inne akty prawne o randze ustawy ………10

Rozdzial II
Ustrój sadów wojskowych w latach 1944-1955

1. Zadania sadów wojskowych ………12
2. Podsadnosc i wlasciwosc sadów wojskowych……… 25
3. Struktura sadów wojskowych……… 40

Rozdzial III
Sady wojskowe w Lublinie

1. WSO w Lublinie……… 48
2. WSG w Lublinie ………53
3. Organy represji wspomagajace sady wojskowe ………57

Rozdzial IV
Lubelskie miejsca kazni

1. Wiezienie na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954……… 61
2. Byla siedziba gestapo ‚Pod Zegarem’ ………63

Zakończenie ………69
Wykaz aktów prawnych……… 70
Bibliografia……… 72Aby pobrać materiał, wyślij SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 75550

Wpisz otrzymany kod:

Koszt 5 PLN netto (6,15 PLN z VAT)