Sadownictwo wojskowe w latach 1944-1947 w Lublinie.Wstęp ………2

Rozdzial I
Podstawy prawne funkcjonowania sadów wojskowych w latach 1944-55

1. Powolanie PKWN w Lublinie……… 4
2. Dekret o ustroju sadów wojskowych i prokuratury wojskowej z dnia 23 wrzesnia 1944 r……… 8
3. Inne akty prawne o randze ustawy ………10

Rozdzial II
Ustrój sadów wojskowych w latach 1944-1955

1. Zadania sadów wojskowych ………12
2. Podsadnosc i wlasciwosc sadów wojskowych……… 25
3. Struktura sadów wojskowych……… 40

Rozdzial III
Sady wojskowe w Lublinie

1. WSO w Lublinie……… 48
2. WSG w Lublinie ………53
3. Organy represji wspomagajace sady wojskowe ………57

Rozdzial IV
Lubelskie miejsca kazni

1. Wiezienie na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954……… 61
2. Byla siedziba gestapo ‚Pod Zegarem’ ………63

Zakończenie ………69
Wykaz aktów prawnych……… 70
Bibliografia……… 72


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>