Samoocena a poczucie skutecznosci i niedostosowanie społeczne dzieci i mlodziezy.

Wstęp………..3

Rozdzial I
Problematyka badan w świetle literatury

1.1. Samoocena ………..4
1.2. Poczucie wlasnej skutecznosci……….. 8
1.3. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży ………..12


Rozdzial II
Metodologia badan

2.1. Przedmiot i cele badan……….. 17
2.2. Cele badan ………..18
2.3. Problemy badawcze ………..19
2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze……….. 20
2.5. Czas, miejsce i organizacja badan ………..24
2.6. Charakterystyka osób badanych ………..24


Rozdzial III
Analiza wyników badan wlasnych

3.1. Samoocena badanych osób……….. 29
3.1.1. Samoocena globalna badanych osób……….. 29
3.1.2. Samoocena w zakresię intelektu osób badanych ………..31
3.1.3. Samoocena w zakresię pozostalych cech osób badanych ………..33
3.1.4. Samoocena ogólna badanych osób ………..35
3.2. Poczucie wlasnej skutecznosci badanych osób……….. 36
3.2.1. Globalne poczucie wlasnej skutecznosci badanych osób ………..36
3.2.2. Poczucie sily badanych osób………..38
3.2.3. Wytrwalosc badanych osób……….. 40


Zakończenie ………..43
Bibliografia……….. 45
Spis tabel ………..47
Spis rysunków……….. 49
Aneks……….. 50

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>