Samoocena osób niepełnosprawnych i ich postawy społeczne


Wstęp………2

Rozdzial I.
Czlowiek niepelnosprawny, samoocena osób niepelnosprawnych………3

1. Wyjasnienie pojecia „Inwalidztwo”, „Inwalida”………4
2. Psychologiczne aspekty inwalidztwa………8
3. Dysfukcje narzadów ruchu………10
4. Definicja samooceny i jej rodzaje………13
5. Problemy zwiazane z samoocena osób niepelnosprawnych………18


Rozdzial 2.
Postawa spoleczna………20

1. Okreslenie tetrminu„Postawa”………20
2. Rodzaje postaw i ich cechy ………25
3. Definicja postwy społecznej………29
4. Czynniki kształtujące postawy społeczne………30


Rozdzial 3.
Metodologia badan wlasnych………38

1. Przedmiot, cel i problematyka badan………38
2. Metody, techniki i narzedzia badawcze………39
3. Charakterystyka badanego srodowiska………43
4. Organizacja i przebieg badan………46


Rozdzial 4.
Wpływy samooceny osób niepełnosprawnych na ich postwy społeczne………48

1. Czynniki kształtujące samoocene………48
2. Indywidualne czynniki kształtujące postawy społeczne………53
3. Postawy społeczne osób z wysoka samoocena………56
4. Postawy społeczne osób z niska samoocena………58


Zakończenie………62
Bibliografia………64

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>