Samotne ojcostwo w narracji samotnych ojców Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp…………5

Rozdział 1
Zagadnienie rodziny niepełnej i samotnego ojcostwa w literaturze przedmiotu i badań

1.1. Model rodziny współczesnej …………9
1.2. Definicja rodziny niepełnej………… 13
1.3. Przyczyny niepełnego rodzicielstwa …………17
1.4. Pojęcie ojcostwa …………20
1.5.Samotne ojcostwo w świetle dotychczasowych badań …………22


Rozdział 2
Założenia metodologiczne badań własnych

2.1 Cel i przedmiot badań………… 26
2.2 Problemy badawcze …………28
2.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze …………29
2.4. Organizacja i teren badań …………34


Rozdział 3
Samotne ojcostwo w świetle narracji samotnych ojców. Badania własne

3.1. Przyczyny samotnego ojcostwa …………38
3.2. Zaspokajanie potrzeb wychowawczych dzieci………… 53
3.3. Więź ojca z dziećmi………… 65
3.4. Kontakt dzieci z matką………… 73


Zakończenie i wnioski …………81
Streszczenie …………85
Bibliografia …………87
Spis tabel i wykresów …………91
Spis aneksów………… 97

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Koszt 4 zł netto | 4,92 zł brutto.

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie