Ściganie przestępstwa gwałtu w prawie polskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Przestępstwo zgwałcenia z perspektywy kryminologicznej

1. Przestępstwo zgwałcenia – istota……….. 6
2. Przyczyny i motywy zgwałcenia ………..11
3. Rodzaje zgwałceń……….. 17
4. Konsekwencje zgwałcenia z perspektywy ofiary……….. 19

Rozdział II
Zgwałcenie jako typ przestępstwa

2.1. Historyczne ujęcie prawa dotyczącego zgwałcenia……….. 25
2.2. Przestępstwo zgwałcenia w obowiązującym Kodeksie karnym ………..35
2.2.2. Przedmiot ochrony ………..35
2.2.5. Strona podmiotowa ………..45
2.3. Typy zgwałceń scharakteryzowane w art. 197 KK……….. 45
2.5. Kary i środki karne względem sprawców ………..48

Rozdział III
Ściganie czynów zgwałceń

3.1. Ściganie sprawców przestępstwa zgwałcenia w Polsce – charakterystyka ………..51
3.2. Model ścigania przestępstwa zgwałcenia przyjęty w przepisach z 1997 roku i jego zmiana w 2014 r………… 54
3.4. Szczególne uprawnienia pokrzywdzonych przestępstwem zgwałcenia ………..59
3.5. Wsparcie pokrzywdzonych przestępstwem seksualnym w Polsce ………..61
Ściganie przestępstwa zgwałcenia i innych czynów o charakterze seksualnym……….. 62

Zakończenie ………..71
Bibliografia……….. 73
Spis tabel, rysunków ………..79

Oceń