Sejm Walny w okresie demokracji szlacheckiej.


Wstęp

Rozdzial I

Geneza Sejmu Walnego

Rozdzial II

Organizacja Sejmu w XVI wieku
1. Sklad i zasady wyboru poslów
2. Tryb prowadzenia obrad

Rozdzial III

Uprawnienia Sejmu w XVI wieku

Rozdzial IV

Unia polsko-litewska w Lublinie 1569 roku i jej wpływ na sklad Sejmu

Rozdzial V

Zmiany dotyczace funkcjonowania Sejmu w XVII wieku i w pierwszej polowie XVIII wieku

Zakończenie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>