Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 4.13/5 (24)

2 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Niepełnosprawność intelektualna w świetle rozważań teoretycznych

1.1 Pojęcie upośledzenia umysłowego
1.2 Ewolucja myśli o upośledzeniu umysłowym
1.3 Etiologia i fenomenologia upośledzenia umysłowego
1.4 Społeczne funkcjonowanie osób z upośledzeniem umysłowym
1.5 Pojęcie upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim

Rozdział II
Seksualność osób z upośledzeniem umysłowym

2.1 Wyjaśnienie pojęcia seksualność
2.2 Seksualność osób z upośledzeniem umysłowym
2.3 Potrzeby seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną
2.4 Stereotyp myślenia o seksualiźmie osób z upośledzeniem umysłowym


Rozdział III
Metodologia badań własnych

3.1 Przedmiot i cele badań
3.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze
3.3 Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.4 Organizacja i przebieg badań


Rozdział IV
Analiza wyników badań własnych

4.1 Charakterystyka badanej zbiorowości
4.2 Analiza seksualności osób z upośledzeniem umysłowym
4.2.1 Sposoby zgłaszania potrzeb seksualnych przez osoby upośledzone umysłowo w stopniu lekkim
4.2.2 Formy zaspokojenia seksualnego osób badanych
4.2.3 Pojęcie miłości w rozumieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
4.2.4 Doświadczenia seksualne osób badanych


Wnioski z przeprowadzonych badań
Bibliografia.


Oceń