Seksualność osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim


Wstęp

Rozdzial I
Niepelnosprawnosc intelektualna w świetle rozwazan teoretycznych

1.1 Pojecie uposledzenia umyslowego
1.2 Ewolucja mysli o uposledzeniu umyslowym
1.3 Etiologia i fenomenologia uposledzenia umyslowego
1.4 Społeczne funkcjonowanie osób z uposledzeniem umyslowym
1.5 Pojecie uposledzenia umyslowego w stopniu lekkim

Rozdzial II
Seksualność osób z uposledzeniem umyslowym

2.1 Wyjasnienie pojecia seksualnosc
2.2 Seksualność osób z uposledzeniem umyslowym
2.3 Potrzeby seksualne osób z niepelnosprawnoscia intelektualna
2.4 Stereotyp myslenia o seksualizmie osób z uposledzeniem umyslowym


Rozdzial III
Metodologia badan wlasnych

3.1 Przedmiot i cele badan
3.2 Problemy badawcze i hipotezy robocze
3.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze
3.4 Organizacja i przebieg badan


Rozdzial IV
Analiza wyników badan wlasnych

4.1 Charakterystyka badanej zbiorowosci
4.2 Analiza seksualnosci osób z uposledzeniem umyslowym
4.2.1 Sposoby zglaszania potrzeb seksualnych przez osoby uposledzone umyslowo w stopniu lekkim
4.2.2 Formy zaspokojenia seksualnego osób badanych
4.2.3 Pojecie milosci w rozumieniu osób z niepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim
4.2.4 Doswiadczenia seksualne osób badanych


Wnioski z przeprowadzonych badan
Bibliografia.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>