Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego reformy w dobie stanislawowskiej.


Wstęp………2

Rozdzial I
Geneza Senatu………4

Rozdzial II
Sklad Senatu i jego kompetencje………8

Rozdzial III
Senat Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

3.1 Zmiany skladu Senatu po Unii Lubelskiej……… 16
3.2 Funkcjonowanie Senatu w XVII wieku i jego zadania……… 20
3.3 Maly Senat w czasach saskich……… 24


Rozdzial IV
Senat w czasach Stanislawa Augusta Poniatowskiego.

4.1 Pierwsze reformy……… 26
4.2 Senat w świetle reform Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja……… 29


Rozdzial V
Sejm w Grodnie.

5.1 Zniesienie Konstytucji 3- ego maja……… 34
5.2 Powstanie Sejmu jednoizbowego……… 34


Zakończenie……… 40
Bibliografia……… 41

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>