Siły Zbrojne RP w systemie obronnym państwa

2 stycznia 2023 0 Przez administrator


Wstęp …………4

Rozdział I
Podstawowa terminologia bezpieczeństwa państwa

1.1. Istota i typologie bezpieczeństwa …………6
1.2. Charakterystyka współczesnych zagrożeń …………11
1.3. Uwarunkowania prawne w zakresie obronności………… 18


Rozdział II
Zadania i cele systemu obronnego państwa

2.1. Istota i przeznaczenie systemu obronnego państw………… 21
2.2. Zadania podsystemu kierowania …………25
2.3. Organizacja i założenia podsystemu militarnego i niemilitarnego …………32


Rozdział III
Organizacja i funkcjonowanie sił zbrojnych RP w systemie obrony państwa

3.1. Istota i przeznaczenie sił zbrojnych …………36
3.2. Struktura sił zbrojnych………… 43
3.3. System dowodzenia sił zbrojnych …………56


Rozdział IV
Siły zbrojne RP w strukturach NATO

4.1.Organizacja i działanie NATO …………61
4.2. Dostosowanie systemu militarnego RP państwa do standardów NATO …………65
4.3. Rola sił zbrojnych NATO w polityce bezpieczeństwa międzynarodowego………… 73


Rozdział V
Transformacja sił zbrojnych

5.1. Regulacje prawne dotyczące kierunków rozwoju sił zbrojnych …………77
5.2 Nowe funkcje i zadania sił zbrojnych w kontekście strategii obronności RP………… 80
5.3. Profesjonalizacja armii …………82


Zakończenie………… 91
Bibliografia………… 93
Akty normatywne………… 93
Literatura …………94
Źródła internetowe …………95

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto