Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polski w czasie pokoju, kryzysu i wojny Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

8 listopada 2017 0 Przez administrator

Wstęp……..3

Rozdział 1
Istota i znaczenie Sił Zbrojnych RP
1.1. Geneza Sił Zbrojnych RP…….. 4
1.2. Struktura i organizacja Sił Zbrojnych RP…….. 6
1.3. Podstawowe funkcje Sił Zbrojnych RP ……..8
1.3.1. Cele i zadania Sił Zbrojnych RP…….. 8
1.3.2. Misje i operacje wojskowe Sił Zbrojnych RP poza teryrorium Polski ……..10

Rozdział 2
Rola Sił Zbrojnych RP w czasie wojny
2.1. Akty prawne i dyrektywy w dziedzinie obronności państwa…….. 12
2.2. Reagowanie i wykorzystanie Sił Zbrojnych przed agresją zbrojną ……..15
2.3. Siły Zbrojne RP w wspólnej obronie przeciw agresji poza terytorium Polski ……..21

Rozdział 3
Rola Sił Zbrojnych RP w sytuacji kryzysowej
3.1. Akty prawne definiujące rolę SZ RP w czasie kryzysu…….. 23
3.2. Udział, wykorzystanie i zadania Sił Zbrojnych RP w zarządzaniu kryzysowym…….. 26
3.3. Siły i środki przeznaczone do użycia w sytuacji zagrożenia kryzysowego…….. 29

Rozdział 4
Rola Sił Zbrojnych RP w czasie pokoju
4.1. Akty prawne definiujące rolę SZ RP w czasie pokoju ……..33
4.2. Wykorzystanie Sił Zbrojnych RP i ich zadania w czasie pokoju…….. 34
4.2.1. Utrwalanie obronności państwa w czasie pokoju ……..34
4.2.2. Utrzymywanie sprawności i doskonalenie Systemu Obrony Państwa ……..38
4.2.3. Kształtowanie środowiska międzynarodowego na rzecz umacniania obronności państw…….. 39

Zakończenie ……..43
Bibliografia ……..44
Wykaz rysunków…….. 50

Oceń