Siły zbrojne rzeczypospolitej polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa 4.25/5 (16)

7 listopada 2017 Wyłączono Przez administrator

Wstęp……..4

Rozdział 1
Metodologia badań własnych
1.1. Uzasadnienie wyboru tematu ……..6
1.2. Przedmiot i cel badań ……..6
1.3. Problemy badawcze i hipoteza…….. 7
1.4. Metody badań oraz zastosowane techniki badawcze…….. 8
1.5. Obszar badań ……..10

Rozdział 2
Teoretyczne podstawy systemu bezpieczeństwa
2.1. Definiowanie i postrzeganie bezpieczeństwa…….. 10
2.2. Rodzaje bezpieczeństwa ……..12
2.3. System bezpieczeństwa państwa…….. 15
2.4. Wnioski ……..24

Rozdział 3
Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa.
3.1. Siły Zbrojne RP…….. 26
3.2. Misje i zadania Sił Zbrojnych RP ……..29
3.3. Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych RP ……..35
3.4. Skład Sił Zbrojnych RP ……..37
3.4.1. Wojska Lądowe ……..37
3.4.2. Siły Powietrzne…….. 46
3.4.3. Marynarka wojenna…….. 49
3.4.4.Wojska Specjalne…….. 56
3.5. Wnioski ……..65

Zakończenie……..67
Bibliografia ……..68

Oceń