Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego

13 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział 1
Pojęcie i zakres bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

1.1. Bezpieczeństwo jako zasadnicza kategoria nauk społecznych ………..5
1.2. Pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle literatury przedmiotu……….. 8
1.3. Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa……….. 12

Rozdział 2
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa narodowego

2.1. Ewolucja roli współczesnych sił zbrojnych ………..17
2.2. Siły Zbrojne RP jako podstawowy element systemu bezpieczeństwa państwa……….. 20
3.3. System kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP ………..25

Rozdział 3
Udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w kształtowaniu bezpieczeństwa wewnętrznego

3.1. Prawne podstawy użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego w czasie pokoju……….. 30
3.2. Siły Zbrojne RP w systemie zarządzania kryzysowego……….. 34
3.3. Możliwości zadaniowe poszczególnych rodzajów Sił Zbrojnych RP w sytuacji zagrożeń niemilitarnych……….. 38
3.4. Rola Wojska Polskiego w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa – studium przypadku użycia sił zbrojnych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego ………..40

Zakończenie ………..45
Bibliografia……….. 47
Spis rysunków i tabel……….. 53