Skutecznosc resocjalizacji skazanych. Analiza w oparciu o badania wlasne na podstawie praktyki Zakladu Karnego w XYZ.


Wstęp………4

Rozdzial I

Znaczenie resocjalizacji w kontekscie systemu wieziennictwa w Polsce

1.1. Istota i definicje resocjalizacji………8
1.2. Historia zalozen resocjalizacji w Polsce i na swiecie………16
1.3. Wspólczesne systemy resocjalizacyjne………19
1.4. Zalozenia resocjalizacji w zakladach karnych w Polsce………22
1.5. Problemy z wdrozeniem systemu resocjalizacji w Polsce………26


Rozdzial II
Zaklady karne jako element systemu resocjalizacji

2.1. Istota i zalozenia funkcjonowania zakladów karnych………28
2.2. Rodzaje zakladów karnych………30
2.3. Zasady organizacji w wiezieniu………35
2.4. Etyka zawodowa pracowników wieziennictwa………41
2.5. Zaklady karne w Polsce w kontekscie zasad organizacyjnych i danych statystycznych ………44
2.6. Resocjalizacja w zakladach karnych………50


Rozdzial III
Wiezienie w XYZ.

3.1. Historia zakladu karnego w XYZ………53
3.2. Przeznaczenie zakladu karnego………54
3.3. Struktura kadry………56
3.4. Realizowane w ramach resocjalizacji działania w zakładzie karnym w XYZ………60


Rozdzial IV
Metodologia badan wlasnych.

4.1. Cel i przedmiot badan………60
4.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze………61
4.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………63
4.4. Organizacja i przebieg badan………66


Rozdzial V
Analiza wyników badania.

5.1. Charakterystyka respondentów………68
5.2. Analiza wlasciwa………72
5.2.1. Analiza opinii pracowników………72
5.2.2. Analiza opinii wiezniów………83
5.3. Wnioski z badan………94


Zakończenie………96
Bibliografia………99
Spis rysunków, fotografii i wykresów………103
Ankieta


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>