Skuteczność terapeutyczna bajki w pracy z dziećmi w wieku 4-6 lat w opinii studentów pedagogiki Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

11 października 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Problematyka badań w świetle literatury

1.1.Wprowadzenie
1.1. Terapia książką, czyli biblioterapia
1.2. Bajki-pomagajki, czyli bajkoterapia

Rozdział II
Bajka jako odmiana biblioterapii

2.1. Bajka terapeutyczna
2.2. Rodzaje bajek terapeutycznych

Rozdział III
Znaczenie terapeutyczne literatury dziecięcej

3.1. Rozwój językowy dziecka
3.2. Rozwój czytelniczy dziecka
3.3. Bajkoterapeuta w procesie terapeutycznym

Rozdział IV
Metodologia badań własnych

4.1. Problemy i cele badań
4.2. Metoda, technika i organizacja badań
4.3. Charakterystyka badanej grupy

Rozdział V
Analiza wyników badań

Wnioski i zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów
Załączniki

Oceń