Służba Celna. Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną i Policją. 4.4/5 (42)

>


Wstęp.

Rozdział I
Początki celnictwa i regulacji celnych na ziemiach polskich

1.1 Wczesny okres rozwoju celnictwa
1.2 Celnictwo w Polsce w okresie nowożytnym
1.3 Administracja celna a rozbiory Polski


Rozdział II
Prawo celne i polska administracja celna

2.1 Rozwój polskiego prawa celnego do 2004 roku
2.2 Polskie prawo celne
2.3 Obowiązki i prawa osób wynikające z prawa celnego
2.4 Rozwój administracji celnej
2.5 Organizacja administracji celnej
2.6 Funkcje administracji celnej
2.6.1 Funkcja fiskalna
2.6.2 Funkcja ochronna
2.6.3 Funkcja kontrolna


Rozdział III
Służba celna

3.1 Struktura organizacyjna Służby Celnej
3.2 Zadania oraz uprawnienia Służby Celnej
3.3 Czynności kontrolne wykonywane przez Służbę Celną
3.4 Prawa i obowiązki funkcjonariuszy celnych
3.5 Współpraca Służby Celnej z innymi organami państwowymi


Rozdział IV
Współpraca Służby Celnej ze Strażą Graniczną

4.1 Akty prawne regulujące współpracę
4.2 Zakres współpracy


Rozdział V
Współpraca Służby Celnej z Policją

5.1 Akty prawne regulujące współpracę
5.2 Zakres współpracy


Bibliografia

Oceń