Sorpcja barwników różnego typu z roztworów wodnych i ścieków na anionicie Dowex PSR-3 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator


Wstęp

1. Ścieki przemysłowe – charakterystyka

1.1 Definicja ścieków
1.2 Podział ścieków
1.3 Parametry określające stopień zanieczyszczenia ścieków
1.4 Charakterystyka barwnych ścieków włókienniczych


2. Metody oczyszczania ścieków barwnych

2.1 Metody mechaniczne
2.2 Metody biologiczne
2.3 Metody chemiczne i fizykochemiczne


3. Usuwanie zanieczyszczeń z wód i ścieków przemysłowych metodami biosorpcji.

3.1 Podstawy biosorpcji
3.2 Mechanizm biosorpcji
3.2.1 Biodegeneracja w warunkach tlenowych
3.2.2 Biodegeneracja w warunkach beztlenowych
3.2.3 Biodegeneracja w warunkach beztlenowo-tlenowych
3.3 Matematyczny opis biosorpcji – modele równowagi


4. Przegląd biosorbentów

4.1 Bakterie
4.2 Drożdże
4.3 Sinice i glony
4.4 Chitozan


5. Część doświadczalna

5.1 Cel pracy
5.2 Metodyka badań
5.2.1 Odczynniki
5.2.2 Sprzęt i aparatura
5.2.3 Przygotowanie roztworów
5.2.4 Proces sorpcji metodą dynamiczną i statyczną
5.3 Analityka
5.3.1 Oznaczanie zawartości C.I. Acid Orange 7, C.I. Reactive Black 5, C.I. Direct Blue 71 metodą spektrofotometryczną
5.4 Wyniki badań sorpcji C.I. Acid Orange 7, C.I. Reactive Black 5 i C.I. Direct Blue 71 na anionicie mocno zasadowym Dowex PSR-3
5.4.1 Wyniki badań sorpcji w zależności od stężenia początkowego barwnika i czasu kontaktu faz
5.4.2 Wyniki badań sorpcji w zależności od szybkości wytrząsania
5.4.3 Wyniki badań sorpcji w zależności od obecności soli i kwasu
5.4.4 . Wyniki badań sorpcji w zależności od obecności surfaktantu
5.4.5 Wpływ pH na sorpcję barwników C.I. Acid Orange 7, C.I. Direct Blue 71 i C.I. Reactive Black 5 na anionicie Dowex PSR-3
5.5 Izotermy adsorpcji
5.6 Wyniki badań sorpcji C.I. Acid Orange 7, C.I. Reactive Black 5 I C.I. Direct Blue 71 metodą dynamiczną
5.7 Wyniki badań efektywności odbarwiania ścieków tekstylnych różnego typu przy użyciu anionitu Dowex PSR-3
5.8 Określenie warunków desorpcji C.I. Acid Orange 7, C.I. Reactive Black 5 oraz C.I. Direct Blue 71 z anionitu Dowex PSR-3
5.9 Omówienie wyników
5.9.1 Wpływ czasu kontaktu faz i stężenia początkowego barwnika
5.9.2 Wpływ szybkości wytrząsania
5.9.3 Wpływ dodatku soli i kwasu
5.9.4 Wpływ dodatku surfaktantu
5.9.5 Wpływ pH
5.9.6 Izotermy adsorpcji
5.9.7 Krzywe przebicia
5.9.8 Efektywność odbarwiania ścieków tekstylnych różnego typu
5.9.9 Desorpcja


Literatura

Oceń