Specjalnosc ubezpieczeniowa Kasy Rolniczych Ubezpieczen Spolecznych.


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Zabezpieczenie społeczne rolników w Polsce i w
wybranych krajach UE……….4

1.1. Geneza rolniczych ubezpieczen spolecznych……….4
1.2. Ubezpieczenie społeczne rolników na tle innych
systemów ubezpieczenia społecznego w
Polsce………10
1.3. Wspólpraca miedzynarodowa KRUS……….15
1.4. Ubezpieczenia w rolnictwie w wybranych krajach UE………18


Rozdzial II.
Działalność KRUS……….24

2.1. Podstawy prawne działalności KRUS……….24
2.2. Organizacja i struktura KRUS……….24
2.3. Zadania ustawowe KRUS……….28
2.4. Gospodarka finansowa KRUS………29
2.5. Rodzaje ubezpieczen………34
2.6. Rodzaje swiadczen………40
2.7. Działalność prewencyjna i
szkoleniowa………49


Rozdzial III.
Koncepcje reform ubezpieczen społecznych rolników
indywidualnych w Polsce………56Zakończenie………64
Spis
literatury………66

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>