Specyficzne trudnosci w czytaniu i pisaniu dzieci w wieku wczesnoszkolnym


Wstęp……….2

Rozdzial I.
Trudnosci w czytaniu i pisaniu u dzieci

1.1. Istota i struktura czynnosci czytania i pisania………. 4
1.2. Objawy zaburzen mowy i trudnosci w pisaniu………. 5
1.3. Rodzaje trudnosci w czytaniu pisaniu………. 9
1.4. Przyczyny trudnosci w czytaniu i pisaniu………. 10


Rozdzial II.
Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

2.1. Dysleksja a problem ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym ……….15
2.2. Diagnozowanie ryzyka dysleksji………. 19
2.3. Sposoby pracy edukacyjnej z dziecmi z ryzykiem dysleksji………. 26
2.4. Wybrane przyklady cwiczen korekcyjno-kompensacyjnych ……….30


Rozdzial III.
Podstawy metodologiczne badan wlasnych

3.1. Przedmiot i cel badan ……….38
3.2. Problemy i hipotezy badawcze ……….38
3.3. Metody, techniki i narzedzia badawcze………. 40
3.4. Organizacja i przebieg badan ……….41


Rozdzial IV.
Analiza wyników badan wlasnych

4.1. Struktura badanej grupy ……….44
4.2. Umiejetnosci dzieci z trudnosciami w czytaniu i pisaniu w opinii nauczycieli ……….45
4.3. Poziom zaangazowania uczniów w cwiczenia i zajecia usprawniajace………. 52
4.4. Metody i formy pracy z dziecmi z trudnosciami w czytaniu i pisaniu ……….54


Podsumowanie i wnioski………. 57
Bibliografia………. 60
Spis schematów, tabel, wykresów………. 62
Aneks………. 63

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>