Specyficzne zaburzenia czytania u dziecka wiejskiego, jako problem pedagogiczny. Analiza przypadku problemu edukacyjnego/wychowawczego.


Wstęp……….. 3

Rozdzial 1.
Zaburzenia czytania

1.1 Zaburzenia czytania……….. 4
1.2 Charakterystyka objawów……….. 8
1.3 Rys historyczny ………..9


Rozdzial 2.
Cel, metody i zalozenia terapeutyczne dziecka z zaburzeniem czytania……….. 11

Rozdzial 3.
Metodologia badan

1. Cel pracy……….. 21
2. Metoda badawcza……….. 21
3. Osoba badana ………..22


Rozdzial 4.
Studium przypadku

4.1 Identyfikacja problemu……….. 24
4.2 Geneza i dynamika zjawiska……….. 25
4.3 Znaczenie problemu ………..28
4.4 Prognoza ………..29
4.5 Propozycja rozwiazania problemu……….. 30


Zakończenie ………..34
Literatura ………..36
Zalaczniki ………..39

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>