Specyfika pracy kierownika oraz konflikty i sposoby ich rozwiązywania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator


Spis treści
Wstęp

Rozdział 1
Specyfika pracy kierownika oraz konflikty i sposoby ich rozwiązywania

1.1. Pojęcie skutecznego kierowania oraz jego elementy
1.2. Podstawowe style kierowania zasobami ludzkimi
1.3. Pojęcie konfliktów ich funkcje, rodzaje oraz przyczyny i skutki ich powstawania
1.4. Proces przebiegania sytuacji konfliktowej oraz metody zarzadzania konfliktem

Rozdział 2
Charakterystyka pracy

2.1. Geneza i działalność firmy
2.2. Struktura organizacyjna
2.3. Zatrudnienie w organizacji

Rozdział 3
Proces rozwiązywania konfliktów na przykładzie Starostwa Powiatowego w XYZ

3.1. Podstawowe informacje o przeprowadzanym badaniu
3.2. Scharakteryzowanie badanej jednostki
3.3. Analiza i zinterpretowanie wyników ankiety
3.3.1. Konflikty w badanej organizacji
3.3.2. Sposoby rozwiązywania konfliktów
3.4. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia

Oceń