Specyfika rachunkowości rolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka działalności rolnej

1.1 Istota działalności rolniczej
1.2. Aktywa rolne według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
1.2.1. Podział aktywów rolniczych według MSR 41. Rolnictwo
1.2.2. Klasyfikacja składników majątkowych w gospodarstwach rolnych według ustawy o rachunkowości
1.2.3. Składniki majątkowe gospodarstw rolnych według FADN


Rozdział 2
Specyfika rachunkowości rolnej

2.1. Istota rachunkowości gospodarstwa rolnego
2.2. Rodzaje i zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2.3. Korzyści z prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym


Rozdział 3
System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych

3.1. Istota systemu FADN
3.2. Najważniejsze pojęcia Sprawozdania Finansowego według FADN
3.3. Zastosowanie danych rachunkowych w podejmowaniu decyzji związanych z rozwojem oraz działalnością operacyjną gospodarstwa rolnego


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wzorów
Spis schematów

Oceń