Spóldzielnie pracy i ich rola w obrocie handlowym.


Wstęp

Rozdzial I.
Pojecie i ogólne zasady funkcjonowania spóldzielni

1.1. Pojecie spóldzielni pracy
1.2. Cechy spóldzielni pracy
1.2.1. Dobrowolnosc
1.2.2. Korporacyjny charakter
1.2.3. Nieogranicznosc liczby czlonków
1.2.4. Samorzadnosc


Rozdzial II.
Ustrój spóldzielni pracy

2.1. Powstanie spóldzielni pracy
2.2. Prawa i obowiazki czlonków
2.3. Organy
2.3.1. Walne zgromadzenie
2.3.2. Rada nadzorcza
2.3.3. Zarzad


Rozdzial III.
Funkcje spóldzielni pracy w obrocie handlowym na przykladach spóldzielni pracy w XYZ

3.1. Funkcje spóldzielni pracy w obrocie handlowym na przykładzie Spóldzielni Pracy YYY w XYZ
3.2. Funkcje spóldzielni pracy w obrocie handlowym na przykładzie Spóldzielni Pracy ZZZ w XYZ


Zakończenie
Bibliografia
Literatura
Wykaz aktów prawnych


Poprawny kod to LEAD.PRACA bez spacji (lead. praca jest niepoprawny)

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>