Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.


Wstęp

Rozdzial I
Teoretyczne podstawy dotyczace niepełnosprawności intelektualnej

1.1 Pojecie niepełnosprawności intelektualnej w świetle literatury naukowej
1.2 Przyczyny niepełnosprawności intelektualnej
1.3 Rodzaje niepełnosprawności intelektualnej
1.4 Rewalidacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie
1.5 Spoleczenstwo wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie na przestrzeni lat i obecnie
1.6 Psychospołeczne problemy rodzin osób niepełnosprawnych intelektualnie
1.7 Postawy i ich determinanty

Rozdzial II
Metodologia badan pedagogicznych

2.1 Przedmiot i cele badan
2.2 Problem glówny i problemy szczególowe
2.3 Hipotezy glówne i szczególowe
2.4 Zmienne i ich wskazniki
2.5 Metody, techniki i narzedzia badawcze
2.6 Teren badan i populacja

Rozdzial III
Analiza wyników badan dotyczacych stosunku spoleczenstwa do osób niepełnosprawnych intelektualnie

3.1 Stan wiedzy studentów na temat niepełnosprawności intelektualnej
3.2 Opinie badanych studentów na temat sytuacji zyciowej osób niepełnosprawnych intelektualnie
3.3 Zachowania studentów w stosunku do osób niepełnosprawnych intelektualnie
3.4 Emocje jaki towarzyszom badanym studentom w kontaktach z osobami niepelnosprawnymi intelektualnie

Podsumowanie
Bibliografia
Aneks-Kwestionariusze ankiet.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>